טלי אנגור – אכילה בררנית והשפעותיה על ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי

ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי מתאפיינים באכילה סלקטיבית אשר אינה כוללת את צריכתם של כל אבות המזון ובבעיות ספיגה במערכת העיכול הגורמות לחוסרים תזונתיים. במצב זה עלולה להתפתח אנמיה מקרוציטית…

להמשך קריאה טלי אנגור – אכילה בררנית והשפעותיה על ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי